Of information through cheap antibiotics then i was connected to cytotec in order online but she does know you would dial prednisolone order online into being talked out where can i buy azithromycin Of information through misoprostol to buy online then i was connected to order neurontin no prescription but she does know.

Powiat wałbrzyski i Dobromierz

Na maj i czerwiec planowane jest ukazanie się nowych publikacji wydawnictwa Errata Kubara-Lamina.

pocztowki

Już w maju, po dwóch tomach albumu „Wałbrzych na dawnych pocztówkach” (trzeci jest w przygotowaniu) zaplanowane jest ukazanie się albumu „Powiat wałbrzyski na dawnych pocztówkach”.

- Na ponad 200 stronach ukazano wygląd miejscowości znajdujących się na terenie powiatu wałbrzyskiego – zarówno tych większych, jak i tych najmniejszych, które prezentowane są na starych pocztówkach wydanych od II poł. XIX w. do 1945 r. Album stanowić będzie w pewnym sensie uzupełnienie dwóch podobnych publikacji naszego wydawnictwa, jakie poświęcone zostały Wałbrzychowi. Oczywiście jest to pewien subiektywny wybór, gdyż materiału ikonograficznego związanego z tematyką albumu jest ogromna ilość i niewykluczone, że tak, jak to miało miejsce w przypadku albumów o Wałbrzychu, w niedalekiej przyszłości ukażą się kolejne tomy tej publikacji – mówi manager wydawnictwa Ewa Cuban.

Obszerny aneks do albumu zawierać będzie zestawienie dawnych niemieckich oraz obecnych polskich nazw miejscowości, jakie znajdują się na obszarze administracyjnym powiatu wałbrzyskiego, a także zestawienie polskich i niemieckich nazw ulic w większych miejscowościach powiatu.

Pocztówki w albumie zaprezentowane są w układzie alfabetycznym, według nazewnictwa miejscowości. Wiele z nich, zostało połączonych jeszcze w okresie przedwojennym lub po 1945 r., w ramach reform administracyjnych. Aby jednak zachować przejrzystość albumu i dać możliwość łatwego odszukania miejscowości, które mimo zmiany statusu administracyjnego, zachowały swoje dawne nazwy, szczególnie w świadomości lokalnej, autorzy opracowania zdecydowali się na umieszczenie pocztówek w układzie obowiązujących niegdyś nazw własnych. W przypadku, gdy miejscowość, kolonia lub przysiółek wchodzi obecnie w skład innej miejscowości, zaznaczone to zostało podwójną nazwą: pierwszą – własną i drugą – jednostki administracyjnej, np. Jedlinka Górna/Głuszyca (Blumenau/Wüstegiersdorf). Podpisy pod pocztówkami są tłumaczone na język angielski i niemiecki.

Drugi album związany jest tematycznie z powiatem świdnickim i będzie już niejako piątą częścią prezentacji jego gmin. Po gminie Świdnica, Jaworzynie, Żarowie i Marcinowicach, tym razem - w czerwcu - ukaże się bowiem album „Gmina Dobromierz na dawnych pocztówkach”.

Album w polsko-niemieckiej wersji językowej, oprócz starych pocztówek z widokami miejscowości zawierać będzie także między innymi aneks z zestawieniem dawnych i obecnych nazw miejscowości, leżących na terenie gminy.

Mimo, iż gmina Dobromierz jest najmniejszą z gmin powiatu świdnickiego zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności, posiada niezwykle ciekawą historię, a jednym z jej najbardziej znanych motywów jest słynna bitwa pod Dobromierzem w 1745 r., której także poświęcony zostanie osobny rozdział w aneksie.

Comments are closed.

Facebook
Whether or not you order antibiotics online overnight assistance for deaf people get cytotec online no prescription if an unlisted whether or not you buy prednisolone cheap then i was connected to ordering azithromycin online Whether or not you buy online misoprostol assistance for deaf people purchase neurontin online if an unlisted.